PZLA KLUBY UCZESTNICZ”CE W ZAWODACH PZLA
£ÓD¬, 30.01.2019
Zg³oszenia kandydatów do Kadry Wojewódzkiej U16 woj.³ódzkiego 2019
LP WOJ KLUB KOD MIASTO ULICA NIP OSOBOSTARTY OSOBY
1. LD AZS £ód¼ 91-404 £ód¼ Lumumby 22/26 7251572513 3 3
2. LD LUKS Strza³ków 97-500 Radomsko Kolumba 2 7722368233 4 4
3. LD MKS Aleksandrów £ódzki 95-070 Aleksandrów £ódzki Bankowa 7/11 9471813859 14 14
4. LD MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka 96-200 Rawa Mazowiecka Ko¶ciuszki 19 8351477938 5 5
5. LD MUKS Park Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola Parkowa 5 829-15-64-710 10 10
6. LD RKS £ód¼ 93-423 £ód¼ Rudzka 37 729 11 82 801 2 2
7. LD UKS 55 £ód¼ 91-349 £ód¼ Mackiewicza 9 726-265-08-14 4 4
8. LD UMLKS START Wieruszów 98-400 Wieruszów os Warszawska 3/23 9970152318 1 1