PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
TORUŃ, 13.01.2019
Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 5 5 0 0 K200 (1) K60pł (1) Kkula (1) Kw (2) Kwd (1)
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 17 17 0 0 M200 (10) M300 (1) M600 (1) M60pł (1) Mkula (2) Mw (3) Mwd (4)
K60j 60 metrów K U20 60m K U20 1 22 22 0 0 K200j (12) K300j (4) K60płj (4) Kkulaj (3) Kwdj (2) Kwj (3)
M60j 60 metrów M U20 60m M U20 1 24 24 0 0 M200j (11) M300j (4) M600j (1) Mwdj (3)
K60jm 60 metrów K U18 60m K U18 1 38 38 0 0 K200jm (14) K300jm (9) K60płjm (3) K60płm80 (1) Kkulajm (1) Kwdjm (3) Kwjm (4)
M60jm 60 metrów M U18 60m M U18 1 34 34 0 0 M200jm (16) M300jm (6) M60płjm (2) Mkulajm (1) Mwdjm (3)
K60m 60 metrów K U16 60m K U16 1 55 55 0 0 K200m (16) K300m (21) K600m (1) K60płm80 (2) Kkulam (1) Kwdm (5)
M60m 60 metrów M U16 60m M U16 1 38 38 0 0 M200m (12) M300m (13) Mkulam (1) Mwdm (2)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 8 8 0 0 K60 (1) K60pł (4) Kkula (1) Kwd (2)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 1 16 16 0 0 K300j (1) K60j (12) K60płj (1) Kwdj (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 20 20 0 0 M300 (3) M60 (10) M60pł (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 29 29 0 0 K300jm (4) K400jm (1) K60jm (14) K60płjm (6) Kwdjm (1)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 1 21 21 0 0 M300j (4) M60j (11) M60płj (1) Mwdj (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 26 26 0 0 M300jm (1) M60jm (16) M60płjm (4) Mwdjm (1)
K200m 200 metrów K U16 200m K U16 1 26 26 0 0 K300m (1) K60m (16) Kwdm (2)
M200m 200 metrów M U16 200m M U16 1 14 14 0 0 M60m (12)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 3 3 0 0
K300jm 300 metrów K U18 300m K U18 1 21 21 0 0 K1000jm (1) K2000jm (1) K200jm (4) K600jm (1) K60jm (9) Kwdjm (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 8 8 0 0 M200 (3) M60 (1) M600 (1)
K300j 300 metrów K U20 300m K U20 1 7 7 0 0 K200j (1) K60j (4)
M300jm 300 metrów M U18 300m M U18 1 22 22 0 0 M200jm (1) M600jm (2) M60jm (6)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 41 41 0 0 K200m (1) K600m (2) K60m (21) K60płm80 (1) Kwdm (1)
M300j 300 metrów M U20 300m M U20 1 15 15 0 0 M200j (4) M600j (1) M60j (4)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 23 23 0 0 M60m (13)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 4 4 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 5 5 0 0 K1000jm (1) K200jm (1)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 6 6 0 0
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 1 1 0 0
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 3 3 0 0
K600j 600 metrów K U20 600m K U20 1 3 3 0 0
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 4 4 0 0 M300 (1) M60 (1)
K600jm 600 metrów K U18 600m K U18 1 16 16 0 0 K2000jm (1) K300jm (1)
M600jm 600 metrów M U18 600m M U18 1 15 15 0 0 M300jm (2)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 28 28 0 0 K1000m (1) K300m (2) K60m (1) K60płm80 (2)
M600j 600 metrów M U20 600m M U20 1 11 11 0 0 M1000j (1) M300j (1) M60j (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 2 2 0 0
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 5 5 0 0 M2000 (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 5 5 0 0
M1000j 1000 metrów M U20 1000m M U20 1 22 22 0 0 M600j (1)
K1000j 1000 metrów K U20 1000m K U20 1 9 9 0 0
M1000jm 1000 metrów M U18 1000m M U18 1 21 21 0 0 M2000jm (1)
K1000jm 1000 metrów K U18 1000m K U18 1 15 15 0 0 K300jm (1) K400jm (1)
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 13 13 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 9 9 0 0 K600m (1)
K2000j 2000 metrów K U20 2000 m K U20 1 1 1 0 0
K2000jm 2000 metrów K U18 2000 m K U18 1 6 6 0 0 K300jm (1) K600jm (1)
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 1 1 0 0
M2000 2000 metrów mężczyzn 2000m M 1 5 5 0 0 M1000 (1)
M2000j 2000 metrów M U20 2000m M U20 1 10 10 0 0
M2000jm 2000 metrów M U18 2000m M U18 1 2 2 0 0 M1000jm (1)
M60pł 60 m ppł mężczyzn 60m pł M 1 3 3 0 0 M200 (1) M60 (1) Mw (1) Mwd (1)
K60pł 60 m ppł kobiet 60m pł K 1 5 5 0 0 K200 (4) K60 (1) Kkula (2) Kw (1) Kwd (1)
M60płj 60 m ppł M U20 (99.1) 60m pł M U20 1 8 8 0 0 M200j (1) Mkulaj (4) Mwdj (4) Mwj (1)
K60płj 60 m ppł K U20 (84.0) 60m pł K U20 1 9 9 0 0 K200j (1) K60j (4) Kkulaj (5) Kwdj (2) Kwj (4)
M60płjm 60 m ppł M U18(91.4) 60m pł M U18 1 9 9 0 0 M200jm (4) M60jm (2) Mkulajm (1) Mwdjm (3) Mwjm (2)
K60płjm 60 m ppł K U18 (76.2) 60m pł K U18 1 13 13 0 0 K200jm (6) K60jm (3) Kkulajm (2) Kwjm (4)
K60płm80 60 m ppł K U16 (76.2/8.00) 60m pł K U16 1 7 7 0 0 K300m (1) K600m (2) K60jm (1) K60m (2) Kwdm (1) Kwjm (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 4 4 0 0 K200 (2) K60 (1) K60pł (1) Kkula (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 6 6 0 0 M60 (4) M60pł (1) Mkula (2) Mw (3)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 11 11 0 0 M200j (1) M60j (3) M60płj (4) Mkulaj (4) Mwj (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 13 13 0 0 M200jm (1) M60jm (3) M60płjm (3) Mkulajm (1) Mwjm (2)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 7 7 0 0 K200j (1) K60j (2) K60płj (2) Kkulaj (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 12 12 0 0 K200jm (1) K300jm (1) K60jm (3) Kwjm (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 2 2 0 0 M60m (2)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 11 11 0 0 K200m (2) K300m (1) K60m (5) K60płm80 (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 3 3 0 0 K200 (1) K60 (1) K60pł (2) Kw (1) Kwd (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 2 2 0 0 M60 (2) Mw (2) Mwd (2)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 11 11 0 0 K60j (3) K60płj (5) Kwdj (1) Kwj (4)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 7 7 0 0 M60płj (4) Mwdj (4) Mwj (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 7 7 0 0 K60jm (1) K60płjm (2) Kwjm (2)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 6 6 0 0 M60jm (1) M60płjm (1) Mwdjm (1) Mwjm (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 7 7 0 0 K60m (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 2 2 0 0 M60m (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 2 2 0 0 K60 (2) K60pł (1) Kkula (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 5 5 0 0 M60 (3) M60pł (1) Mkula (2) Mwd (3)
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 8 8 0 0 K60j (3) K60płj (4) Kkulaj (4)
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 1 3 3 0 0 M60płj (1) Mkulaj (1) Mwdj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 10 10 0 0 K60jm (4) K60płjm (4) K60płm80 (1) Kkulajm (2) Kwdjm (1)
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 12 12 0 0 M60płjm (2) Mkulajm (1) Mwdjm (2)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 5 5 0 0
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 4 4 0 0
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 1 1 0 0
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 2 2 0 0
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 1 1 0 0
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 1 1 0 0
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 1 1 0 0
975 975 0 0