PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ŁÓD¬, 29.02.2020
Indoor Truck Run 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 10 10 0 0 K300 (9) Kw (1) Kwd (3)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 10 10 0 0 K60 (9) Kw (1) Kwd (2)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 7 7 0 0 K1000 (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 3 3 0 0 K3000 (1) K600 (1)
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 3 3 0 0 K1000 (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 3 3 0 0 K300 (2) K60 (3) Kw (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 2 2 0 0 K300 (1) K60 (1) Kwd (1)
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 20 20 0 0 M300 (10) Mwd (2)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 10 10 0 0 M60 (10) Mwd (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 1 1 0 0
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 7 7 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 2 2 0 0 M300 (1) M60 (2)
78 78 0 0