PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
TORUŃ, 19.01.2019
Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 15 15 0 0 K200 (6) Ktrójs (1) Kwd (1)
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 19 19 0 0 M200 (9) M300 (1) Mtrójs (1) Mwd (2)
K60j 60 metrów K U20 60m K U20 1 17 17 0 0 K200j (12) K400j (1) K60płj (1) Ktrójsj (1)
M60j 60 metrów M U20 60m M U20 1 27 27 0 0 M200j (13) M300j (1) M60płj (3) Mwdj (5)
K60jm 60 metrów K U18 60m K U18 1 28 28 0 0 K200jm (11) K300jm (2) K60płjm (3) Ktrójsjm (1) Kwdjm (4) Kwjm (1)
M60jm 60 metrów M U18 60m M U18 1 36 36 0 0 M200jm (12) M300jm (2) M60płjm (2) Mkulajm (3) Mtrójsjm (1) Mwdjm (5)
K60m 60 metrów K U16 60m K U16 1 42 42 0 0 K200m (18) K300m (6) K600m (1) K60płm80 (1) Kkulam (1) Kwdm (4)
M60m 60 metrów M U16 60m M U16 1 22 22 0 0 M200m (10) M300m (2) Mkulam (1) Mwdm (3)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 11 11 0 0 K60 (6) K60pł (1)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 1 14 14 0 0 K1000j (1) K1500j (1) K60j (12)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 14 14 0 0 M300 (1) M400 (1) M60 (9) M60pł (1) Mw (1) Mwd (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 31 31 0 0 K300jm (2) K60jm (11) K60płjm (2) Kwdjm (2)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 1 14 14 0 0 M60j (13) Mwdj (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 20 20 0 0 M300jm (2) M60jm (12) Mwdjm (1)
K200m 200 metrów K U16 200m K U16 1 27 27 0 0 K600m (2) K60m (18) Kwdm (2)
M200m 200 metrów M U16 200m M U16 1 14 14 0 0 M300m (1) M60m (10) M60płm (1) Mwm (1)
K300jm 300 metrów K U18 300m K U18 1 14 14 0 0 K200jm (2) K60jm (2)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 8 8 0 0 M200 (1) M60 (1) M60pł (1)
K300j 300 metrów K U20 300m K U20 1 2 2 0 0 K400j (1) K600j (1)
M300jm 300 metrów M U18 300m M U18 1 12 12 0 0 M200jm (2) M600jm (1) M60jm (2)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 22 22 0 0 K60m (6) Kwdm (2)
M300j 300 metrów M U20 300m M U20 1 4 4 0 0 M60j (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 8 8 0 0 M200m (1) M60m (2)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 7 7 0 0 K300j (1) K600j (1) K60j (1) K60płj (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 2 2 0 0 M200 (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 2 2 0 0
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 6 6 0 0
K400m 400 metrów K U16 400m K U16 1 1 1 0 0
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 2 2 0 0
M400m 400 metrów M U16 400m M U16 1 1 1 0 0
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 4 4 0 0
K600j 600 metrów K U20 600m K U20 1 3 3 0 0 K300j (1) K400j (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 2 2 0 0
K600jm 600 metrów K U18 600m K U18 1 6 6 0 0
M600jm 600 metrów M U18 600m M U18 1 14 14 0 0 M300jm (1)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 17 17 0 0 K200m (2) K60m (1)
M600j 600 metrów M U20 600m M U20 1 2 2 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 22 22 0 0
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 1 5 5 0 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 1 1 0 0
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 3 3 0 0
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 1 1 0 0
M1000j 1000 metrów M U20 1000m M U20 1 4 4 0 0
K1000j 1000 metrów K U20 1000m K U20 1 4 4 0 0 K1500j (1) K200j (1)
M1000jm 1000 metrów M U18 1000m M U18 1 7 7 0 0
K1000jm 1000 metrów K U18 1000m K U18 1 6 6 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 8 8 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 1 1 0 0
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 1 1 0 0
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 1 2 2 0 0 K1000j (1) K200j (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 3 3 0 0
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 1 8 8 0 0
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 1 1 0 0
M60pł 60 m ppł mężczyzn 60m pł M 1 6 6 0 0 M200 (1) M300 (1) Mkula (1) Mw (1) Mwd (1)
K60pł 60 m ppł kobiet 60m pł K 1 5 5 0 0 K200 (1) Kkula (3) Kwd (2)
M60płj 60 m ppł M U20 (99.1) 60m pł M U20 1 14 14 0 0 M60j (3) Mkulaj (4) Mwdj (3) Mwj (2)
K60płj 60 m ppł K U20 (84.0) 60m pł K U20 1 6 6 0 0 K400j (1) K60j (1) Kkulaj (2) Kwdj (2)
M60płjm 60 m ppł M U18(91.4) 60m pł M U18 1 6 6 0 0 M60jm (2) Mwdjm (1) Mwjm (2)
K60płjm 60 m ppł K U18 (76.2) 60m pł K U18 1 7 7 0 0 K200jm (2) K60jm (3) Kwdjm (2) Kwjm (1)
M60płm 60 m ppł M U16 (91.4/8.90) 60m pł M U16 1 5 5 0 0 M200m (1) Mwm (2)
K60płm80 60 m ppł K U16 (76.2/8.00) 60m pł K U16 1 3 3 0 0 K60m (1) Kwdm (2)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 4 4 0 0 K60 (1) K60pł (2) Kkula (2)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 10 10 0 0 M200 (1) M60 (2) M60pł (1) Mkula (1) Mtrójs (3)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 14 14 0 0 M200j (1) M60j (5) M60płj (3) Mkulaj (2) Mtrójsj (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 11 11 0 0 M200jm (1) M60jm (5) M60płjm (1) Mwjm (1)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 2 2 0 0 K60płj (2) Kkulaj (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 14 14 0 0 K200jm (2) K60jm (4) K60płjm (2) Kkulajm (1) Ktrójsjm (2) Kwjm (2)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 7 7 0 0 M60m (3) Mtrójsjm (2) Mwm (1)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 11 11 0 0 K200m (2) K300m (2) K60m (4) K60płm80 (2)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 4 4 0 0 K60 (1)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 5 5 0 0 M60 (1) Mwd (3)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 1 6 6 0 0 K60j (1) Kwj (1)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 1 3 3 0 0 Mwdj (1)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 1 5 5 0 0 K60jm (1) Kwdjm (2)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 9 9 0 0 M60jm (1) Mwdm (2) Mwjm (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 4 4 0 0 K60pł (3) Kwd (2)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 2 2 0 0 M60pł (1) Mwd (1)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 5 5 0 0 K60płj (2) Kwdj (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 16 16 0 0 M60płj (4) Mwdj (2) Mwj (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 12 12 0 0 Kwdjm (1) Kwjm (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 9 9 0 0 M60jm (3)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 4 4 0 0 K60m (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 6 6 0 0 M60m (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 5 5 0 0
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 4 4 0 0 M200 (1) M60pł (1)
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 2 2 0 0 Ktrójsj (1)
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 1 4 4 0 0 M60płj (2) Mkulaj (2)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 8 8 0 0 K60jm (1) K60płjm (1) Kkulajm (1) Kwdjm (2)
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 7 7 0 0 M60płjm (2) Mtrójsjm (1) Mwdjm (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 4 4 0 0 M200m (1) M60płm (2) Mwdm (1)
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 1 1 0 0
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 1 1 0 0
820 820 0 0