PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2020
Zgłoszenia zawodników ZKN - szkolenie makroregionalne i centralne
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 1 1 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 1 1 0 0
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 3 3 0 0
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 2 2 0 0
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 1 1 0 0
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 3 3 0 0
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 1 1 0 0
12 12 0 0