PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZE— PZLA  PZLA
ZIELONA G”RA, 28.05.2019
Mistrzostwa Wojewůdztwa
Konkurencja_indeks Pe≥na nazwa Krůtka nazwa DZIE— Ile zg≥oszeŮ Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 3 3 0 0 Km≥otjm (1) Km≥otm (1)
Km≥otj Rzut m≥otem K U20 (4kg) M≥ot K U20 (4kg) 1 6 6 0 0 Koj (1)
Km≥otjm Rzut m≥otem K U18 (3kg) M≥ot K U18 (3kg) 1 4 4 0 0 Kdysk (1)
Km≥otm Rzut m≥otem K U16 (3kg) M≥ot K U16 (3kg) 1 5 5 0 0 Kdysk (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 3 3 0 0 Km≥otj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 4 4 0 0
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 3 3 0 0 Moj (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 5 5 0 0 Mm≥otjm (2) Mm≥otm (1) Mojm (2)
Mm≥otj Rzut m≥otem M U20 (6kg) M≥ot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mm≥otjm Rzut m≥otem M U18 (5kg) M≥ot M U18 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskjm (2)
Mm≥otm Rzut m≥otem M U16 (5kg) M≥ot M U16 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskjm (1)
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 5 5 0 0 Mdyskj (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 4 4 0 0 Mdyskjm (2)
46 46 0 0