PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KONOPISKA, 30.09.2020
Dziecięcy Memoriał im. Ireny Szewińskiej
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 14 14 0 0
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 19 19 0 0
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 14 14 0 0
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 13 13 0 0
K600dzs 600 metrów K U12 600 m K U12 1 4 4 0 0
K600ds2 600 metrów K U14 (12) 600m K U14 (12) 1 8 8 0 0
Kwddz Skok w dal dziewczęta W dal K dz 1 1 1 0 0
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 4 4 0 0
Kkulads Pchnięcie kulą K U14 (2kg) Kula K U14 (2kg) 1 8 8 0 0
Kppaldm Rzut piłeczką palantową (80) K U12 P.palantowa (80) K U12 1 3 3 0 0
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 5 5 0 0
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 13 13 0 0
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 4 4 0 0
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 5 5 0 0
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 15 15 0 0
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 4 4 0 0
Mwddz Skok w dal chłopcy W dal M ch 1 3 3 0 0
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 4 4 0 0
Mkuladz Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 3 3 0 0
144 144 0 0