PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
RADOM, 28.09.2019
Szukamy olimpijczyków. Ogólnopolski mityng U16
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 9 9 0 0 K200pł (1) K300m (6) K600m (1) Kom (1) Kwdm (3)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 9 9 0 0 K100m (6) K600m (1) Kwdm (1)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 2 2 0 0 K100m (1) K300m (1)
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 5 5 0 0
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 2 2 0 0 K100m (1) Kom (1) Kwdm (2)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 4 4 0 0 K100m (3) K200pł (2) K300m (1) Kom (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 3 3 0 0 Kom (3)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 6 6 0 0 K100m (1) K200pł (1) Kkulam (3) Kwdm (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 1 1 0 0 Mkulam (1) Mwm (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 1 1 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 2 2 0 0
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 2 2 0 0 Mom (1) Mwm (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 1 1 0 0 Mwm (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 2 2 0 0 M100m (1) Mom (1) Mwm (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 2 2 0 0 M200pł (1) Mkulam (1) Mwm (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 3 3 0 0 M100m (1) M200pł (1) Mkulam (1) Mom (1) Mwdm (1)
54 54 0 0