PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LDK! Sezon 2020
Zgłoszenie zawodników do GSP i GSU
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 217 217 0 0
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 12 12 0 0
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 137 137 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 31 31 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 144 144 0 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 35 35 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 54 54 0 0
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 8 8 0 0
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 26 26 0 0
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 1 12 12 0 0
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 27 27 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 35 35 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 16 16 0 0
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 37 37 0 0
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1 16 16 0 0
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 8 8 0 0
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 66 66 0 0
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 54 54 0 0
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 4 4 0 0
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 17 17 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 30 30 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 45 45 0 0
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 8 8 0 0
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 4 4 0 0
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 70 70 0 0
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 19 19 0 0
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 114 114 0 0
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 7 7 0 0
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 86 86 0 0
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 24 24 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 65 65 0 0
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 26 26 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 74 74 0 0
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 16 16 0 0
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 24 24 0 0
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 9 9 0 0
M10chjm 10000 m chód M U18 10000 m ch M U18 1 10 10 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 19 19 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 18 18 0 0
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 28 28 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 19 19 0 0
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 1 8 8 0 0
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 53 53 0 0
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 4 4 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 37 37 0 0
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 10 10 0 0
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 31 31 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 25 25 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 4 4 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 24 24 0 0
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 6 6 0 0
WM5m Pięciobój M U16 5-bój M U16 1 4 4 0 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 44 44 0 0
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 16 16 0 0
1937 1937 0 0