PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 19.04.2019
Dzień miotacza
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0 Kdysk (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 7 7 0 0 Kdysk (4)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 7 7 0 0 Kdyskm (5)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 6 6 0 0 Kkula (1) Kkulajm (4)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 5 5 0 0 Kkulam (5)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 3 3 0 0 Mdyskj (2) Mdyskjm (1) Mkulajm (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 6 6 0 0 Mdyskj (1) Mdyskjm (5) Mkulaj (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 7 7 0 0 Mdyskjm (1) Mdyskm (7)
Mkulads Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 4 4 0 0 Mdyskds (4)
Mdyskds Rzut dyskiem M U14 (0.75 kg) Dysk M U14 (0.75kg) 1 4 4 0 0 Mkulads (4)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 3 3 0 0 Mdyskjm (1) Mkulaj (2) Mkulajm (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 7 7 0 0 Mdyskj (1) Mdyskm (1) Mkulaj (1) Mkulajm (5) Mkulam (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 9 9 0 0 Mdyskjm (1) Mkulam (7)
69 69 0 0