PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁE BŁOTA, 21.09.2020
3. Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60s 60 metrów K SP 60m K SP 1 32 32 0 0 K60płs (2) Kppal (5) Kwdds (1) Kwdmstr (19)
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 3 3 0 0
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 22 22 0 0 Kwdm (1) Kwdmstr (6) Kwiel (1)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 8 8 0 0 Kwdmstr (2)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 7 7 0 0 Kppal (2) Kwdmstr (2)
K60płs 60 m pł K U14 (76.2/7.5) 60 m pł K U14 1 11 11 0 0 K60s (2) Kwdds (3) Kwdmstr (6)
K4x100dz 4x100 metrów K U14 4x100m K U14 1 8 8 0 0 M4x100dz (6)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 3 3 0 0 K200 (1) Kkulajm (1) Kwiel (1)
Kwdmstr Skok w dal K ze strefy W dal K strefa 1 34 34 0 0 K200 (6) K300 (2) K600 (2) K60płs (6) K60s (19)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 1 1 0 0
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 6 6 0 0 K200 (1) Kkulajm (1) Kwdm (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 7 7 0 0 Kwdm (1) Kwiel (1)
Kppal Rzut piłeczką palantową K P.palantowa K 1 9 9 0 0 K600 (2) K60s (5)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 5 5 0 0 K60płs (3) K60s (1)
M60s 60 metrów M SP 60m M SP 1 19 19 0 0 M300 (1) Mppalds (6) Mwdmstr (12)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 21 21 0 0 Mppalds (3) Mwdmstr (8)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 9 9 0 0 M60s (1) Mppalds (1) Mwdmstr (3)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 2 2 0 0 Mwdmstr (1)
M60płs 60 m pł M U14 (83.8/8.50) 60 m pł M U14 1 5 5 0 0 Mppalds (2) Mwdds (1) Mwdmstr (2)
M4x100dz 4x100 metrów M U14 4x100m M U14 1 3 3 0 0 K4x100dz (6)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 1 1 0 0 Mwiel (1)
Mwdmstr Skok w dal M ze strefy W dal M strefa 1 27 27 0 0 M200 (8) M300 (3) M600 (1) M60płs (2) M60s (12)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 1 1 0 0
Mwiel Wieloskok M U16 Wieloskok M U16 1 1 1 0 0 Mwdm (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 3 3 0 0
Mppalds Rzut piłeczką palantową M U14 P.palantowa M U14 1 12 12 0 0 M200 (3) M300 (1) M60płs (2) M60s (6)
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 3 3 0 0 M60płs (1)
263 263 0 0