PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KRAKÓW, 28.04.2019
1. Charytatwny Mityng Lekkoatletyczny Cracovii
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 1 1 0 0 Kwd (1)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 4 4 0 0 Kwd (1)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 4 4 0 0
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 3 3 0 0
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 1 1 1 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 3 3 0 0 K100 (1) K300 (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 2 2 0 0
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 4 4 0 0 Mwd (1)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 3 3 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 1 1 0 0 M600 (1)
27 27 0 0