PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁOGARD, 26.09.2020
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego U18 i U20
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 2 2 0 0 K200j (2)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 6 6 0 0 K100płjm (2) K200jm (3)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 1 2 2 0 0 K100j (2)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 4 4 0 0 K100jm (3) K400jm (1)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 1 1 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 5 5 0 0 K200jm (1)
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 1 1 1 0 0 Koj (1)
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 4 4 0 0
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 1 3 3 0 0 K3000j (1)
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 1 1 0 0
K3000j 3000 metrów K U20 3000m K U20 1 1 1 0 0 K1500j (1)
K5chjm_1 5 km chód K U18 5 km ch K U18 1 5 5 0 0
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 2 2 0 0 Kkulaj (1) Koj (1) Kwdj (1) Kwj (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 6 6 0 0 K100jm (2) Kkulajm (1) Kojm (2) Kwdjm (2) Kwjm (1)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 2 2 0 0 K100płj (1) Kkulaj (1) Kwj (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 7 7 0 0 K100płjm (2) Kojm (2) Kwjm (1)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 5 5 0 0 K100płj (1) Kdyskj (2) Koj (1) Kwdj (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 5 5 0 0 K100płjm (1) Kdyskjm (1) Kmłotjm (1) Kojm (1) Kwjm (1)
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 1 4 4 0 0 Kkulaj (2) Kmłotj (2)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 2 2 0 0 Kkulajm (1)
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 1 2 2 0 0 Kdyskj (2)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 1 1 0 0 Kkulajm (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 8 8 0 0 K100płj (1) K800j (1) Kkulaj (1) Kwj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 7 7 0 0 K100płjm (2) Kkulajm (1) Kwdjm (2)
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 4 4 0 0 K100płj (1) Koj (1) Kwdj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 2 2 0 0 K100płjm (1) Kkulajm (1) Kwdjm (1)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 1 1 0 0 M110j (1) M200j (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 9 9 0 0 M110jm (1) M200jm (5) M800jm (1)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 1 1 1 0 0 M100j (1) M110j (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 5 5 0 0 M100jm (5) M110jm (1)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 2 2 0 0
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 3 3 0 0 M800jm (1) Mwdjm (1)
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 1 2 2 0 0
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 9 9 0 0 M100jm (1) M400jm (1)
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 1 2 2 0 0
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 4 4 0 0
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 1 1 1 0 0
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 3 3 0 0
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 2 2 0 0 M100j (1) M200j (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 1 1 0 0 M100jm (1) M200jm (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 2 2 0 0 Mwdjm (1)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 2 2 0 0 Mtrójsj (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 2 2 0 0 M400jm (1) M400płjm (1)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 1 1 1 0 0 Mwdj (1)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 2 2 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 3 3 0 0 Mdyskj (2) Mmłotj (2) Moj (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 3 3 0 0 Mdyskjm (1) Mwjm (1)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 2 2 0 0 Mkulaj (2) Mmłotj (2)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 3 3 0 0 Mkulajm (1) Mojm (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 3 3 0 0 Mdyskj (2) Mkulaj (2)
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 3 3 0 0 Mkulaj (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 2 2 0 0 Mdyskjm (1)
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 1 1 1 0 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 3 3 0 0 Mkulajm (1)
169 169 0 0