PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Bytów 20.10.2020
XII Pomorska Olimpiada Lekkoatletyczna „ Dysk Pomorski 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 2 2 0 0
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 1 1 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 1 1 0 0
K600dz 600 metrów dziewczęta 600m K dz 1 1 1 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 2 2 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0
Kppalds Rzut piłeczką palantową K U14 P.palantowa K U14 1 1 1 0 0
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 1 1 0 0
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 1 1 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 1 1 0 0
M1000dz 1000 metrów chłopców 1000m M ch 1 1 1 0 0
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 1 1 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 1 1 0 0
15 15 0 0