PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
RADOM, 18-20 września 2020
52. PZLA Mistrzostwa Polski U18
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 24 1 23 0 K100płjm (4) K200jm (17)
K100pk 100 metrów kobiet PK 100m K PK 1 8 0 7 1
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 2 24 1 23 0 K100jm (17) Kwdjm (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 24 0 24 0
K400pk 400 metrów kobiet PK 400m K PK 1 3 0 3 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 23 0 22 1
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 21 0 20 1
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 2 24 0 24 0
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 2 24 0 24 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 3 24 0 24 0 K100jm (4) K400płjm (4) Kwdjm (2)
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1 24 1 23 0 K100płjm (4)
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 24 0 24 0
K4x100jm 4x100 metrów K U18 4x100m K U18 2 8 0 8 0 M4x100jm (2) M4x400jm (1)
K4x400jm 4x400 metrów K U18 4x400m K U18 3 8 0 8 0 M4x400jm (3)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 24 0 24 0 K100płjm (2) K200jm (1) Ktrójsjm (10)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 2 24 0 24 0 Kwdjm (10) Kwjm (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 23 2 20 1 Kdyskjm (11) Kmłotjm (1) Kojm (3)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 2 24 0 23 1 Kkulajm (11) Kmłotjm (2)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 24 1 23 0 Kdyskjm (2) Kkulajm (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 24 3 20 1 Kkulajm (3)
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 24 0 24 0
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 2 24 0 22 2 Ktjm (1) Ktrójsjm (2)
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 23 0 23 0 Kwjm (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 24 0 22 2 M200jm (14) Mtrójsjm (1)
M100pk 100 metrów mężczyzn PK 100m M PK 1 6 0 6 0
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 2 24 0 23 1 M100jm (14) M110jm (1)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 24 2 22 0
M400pk 400 metrów mężczyzn PK 400m M PK 1 5 0 5 0
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 24 1 21 2
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 24 1 23 0
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 24 1 22 1
M10chjm 10000 m chód M U18 10000 m ch M U18 2 12 0 12 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 3 24 0 24 0 M200jm (1) M400płjm (6) Mwdjm (5) Mwjm (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 24 0 24 0 M110jm (6)
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 2 25 0 25 0
M4x100jm 4x100 metrów M U18 4x100m M U18 2 8 0 8 0 K4x100jm (2) M4x400jm (5)
M4x400jm 4x400 metrów M U18 4x400m M U18 3 8 0 8 0 K4x100jm (1) K4x400jm (3) M4x100jm (5)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 24 2 22 0 M110jm (5) Mtrójsjm (8) Mwjm (1)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 2 24 0 24 0 M100jm (1) Mwdjm (8)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 24 2 22 0 Mdyskjm (16)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 24 0 24 0 Mkulajm (16) Mmłotjm (1) Mojm (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 24 0 24 0 Mdyskjm (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 24 0 22 2 Mdyskjm (1)
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 24 0 24 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 20 3 16 1 M110jm (1) Mtjm (1) Mwdjm (1)
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 15 0 13 2 Mwjm (1)
936 21 896 19