PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
............
............
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 2 2 0 0 K300 (1) Kwd (2)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 3 3 0 0 K100 (1) Kwd (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 12 12 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 2 2 0 0
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 22 22 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 4 4 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 1 1 0 0 Kw (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 4 4 0 0 K100 (2) K300 (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 3 3 0 0 Kmłotm (2) Kom (3)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 2 2 0 0 Kkulam (2) Kom (2)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 3 3 0 0 Kkulam (3) Kmłotm (2)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0 K100pł (1)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 2 2 0 0 Mom (1) Mwd (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 4 4 0 0 M800 (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 8 8 0 0 M800 (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 10 10 0 0 M300 (1) M400 (1)
M1000mm 1000 metrów M U16 memoriałowy 1000m M U16 mem 1 5 5 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 2 2 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 1 1 0 0 M100 (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 2 2 0 0
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 1 1 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0 M100 (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 1 1 0 0
97 97 0 0