PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
............
............
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 15 15 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 12 12 0 0
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 1 1 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 1 1 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 1 1 0 0 Kw (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0 K100pł (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 1 1 0 0
33 33 0 0