PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
CZĘSTOCHOWA, 26.06.2021
Mistrzostwa Woj. Śląskiego U16 2021
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 43 43 0 0 K300m (3) K80pł (1) Kom (1) Kwdm (7) Kwiel (1)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 33 33 0 0 K100m (3) Kwdm (2)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 21 21 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 10 10 0 0
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 6 6 0 0
K3ch_1_m 3 km chód K U16 3 km ch K U16 1 2 2 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 14 14 0 0 K100m (1) K300płm (5) Kwiel (1) Kwm (2)
K300płm 300 m ppł K U16 300m pł K U16 1 10 10 0 0 K80pł (5) Kwiel (1)
K1000pm 1000 m przeszkody K U16 1000m prz.K U16 1 3 3 0 0
K4x100m 4x100 metrów K U16 4x100m K U16 1 14 14 0 0 M4x100m (9)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 16 16 0 0 K100m (7) K300m (2) Kwiel (1) Kwm (1)
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 13 13 0 0 K100m (1) K300płm (1) K80pł (1) Kom (1) Kwdm (1) Kwm (3)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 11 11 0 0 Kdyskm (6)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 8 8 0 0 Kkulam (6)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 6 6 0 0 K100m (1) Kwiel (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 9 9 0 0 K80pł (2) Kwdm (1) Kwiel (3)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 23 23 0 0 M300m (2) Mwdm (2) Mwiel (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 10 10 0 0 M100m (2)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 14 14 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 13 13 0 0
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 6 6 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 4 4 0 0 Mwiel (2) Mwm (2)
M300płm 300 m ppł M U16 300m pł M U16 1 3 3 0 0 Mwm (1)
M1000pm 1000 m przeszkody M U16 1000m prz.M U16 1 3 3 0 0
M4x100m 4x100 metrów M U16 4x100m M U16 1 7 7 0 0 K4x100m (9)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 7 7 0 0 M100m (2) Mwm (1)
Mwiel Wieloskok M U16 Wieloskok M U16 1 6 6 0 0 M100m (1) M110m (2) Mwm (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 12 12 0 0 Mdyskm (7) Mom (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 8 8 0 0 Mkulam (7) Mmłotm (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskm (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 7 7 0 0 Mkulam (1) Mwm (2)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 8 8 0 0 M110m (2) M300płm (1) Mom (2) Mwdm (1) Mwiel (1)
352 352 0 0