PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LDK!, Sezon 2020
Zgłoszenie zawodników do GSP
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 234 234 0 0
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 163 163 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 192 192 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 76 76 0 0
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 36 36 0 0
K3ch_1_m 3 km chód K U16 3 km ch K U16 1 25 25 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 47 47 0 0
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 45 45 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 86 86 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 59 59 0 0
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 21 21 0 0
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 25 25 0 0
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 48 48 0 0
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 5 5 0 0
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 81 81 0 0
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 22 22 0 0
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 113 113 0 0
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 110 110 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 87 87 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 100 100 0 0
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 32 32 0 0
M5ch_1_m 5 km chód M U16 5 km ch M U16 1 11 11 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 21 21 0 0
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 36 36 0 0
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 66 66 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 39 39 0 0
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 33 33 0 0
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 17 17 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 35 35 0 0
WM5m Pięciobój M U16 5-bój M U16 1 4 4 0 0
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 42 42 0 0
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 1 9 9 0 0
1920 1920 0 0