PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
OSTRÓDA, 28.08.2019
Wakacyjny mityng klasy I
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 1 1 0 0 M300 (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 2 2 0 0
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 2 2 0 0 M100 (1)
6 6 0 0