PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SPAŁA, 10-13.10.2019
Konsultacja selekcyjno-diagnostyczna ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 2 2 0 0
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 1 1 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 2 2 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 1 1 0 0
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 1 1 1 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 2 2 0 0
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 1 1 0 0
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 1 1 0 0
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 1 1 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 2 2 0 0
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 2 2 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 1 1 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1 3 3 0 0
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 1 1 1 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 2 2 0 0
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 2 2 0 0
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 1 1 0 0
28 28 0 0