PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
RADOM, 18.06.2021
Lekkoatletyczny mityng dla dzieci
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 36 36 0 0 K100 (11) K200 (3) K300 (14) K600 (4) Kppal (4) Kwd (14)
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 34 34 0 0 K100pł (1) K100płj (1) K200 (3) K300 (3) K60 (11) K600 (1) K80pł (6) Kw (2) Kwd (7)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 6 6 0 0 K100 (3) K60 (3)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 22 22 0 0 K100 (3) K1000 (1) K60 (14) K600 (1) K80pł (1) Kppal (1) Kwd (7)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 10 10 0 0 K100 (1) K300 (1) K60 (4) Kppal (1) Kwd (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 5 5 0 0 K300 (1)
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 3 3 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 7 7 0 0 K100 (6) K300 (1)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 1 1 0 0 K100 (1)
K80płds 80 m pł K U14 80m pł K U14 1 2 2 0 0 Kom (1) Kppal (1) Kwd (1)
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 2 2 0 0 K100 (1) Kw (1) Kwd (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 6 6 0 0 Kkulajm (3) Kw (2) Kwd (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 20 20 0 0 K100 (7) K100płj (1) K100płjm (1) K300 (7) K60 (14) K600 (1) K80płds (1) Kppal (2) Kw (3)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 2 2 0 0
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 1 1 0 0 Ko (1) Kppal (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 8 8 0 0 K100płjm (3) Kom (2) Kppal (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 2 2 0 0 Kkulaj (1) Kppal (2)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 2 2 0 0 Kppal (2)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 4 4 0 0 K80płds (1) Kkulajm (2) Kppal (3)
Kppal Rzut piłeczką palantową K P.palantowa K 1 11 11 0 0 K300 (1) K60 (4) K600 (1) K80płds (1) Kkulaj (1) Kkulajm (1) Ko (2) Kojm (2) Kom (3) Kwd (2)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 7 7 0 0 K100 (2) K100płj (1) K100płjm (2) Kwd (3)
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 15 15 0 0 M100 (5) M200 (2) M300m (2) M600m (1) Mppaldm1 (6) Mwd (5)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 19 19 0 0 M110j (1) M110jm (1) M110m (1) M200 (3) M300m (4) M60 (5) M600m (3) Mppaldm1 (4) Mw (1) Mwd (3)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 7 7 0 0 M100 (3) M300m (1) M60 (2)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 8 8 0 0 M100 (4) M200 (1) M60 (2) M600m (1) Mppaldm1 (1) Mwd (2)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 15 15 0 0 M100 (3) M1000 (1) M300m (1) M60 (1) Mwd (1)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 13 13 0 0 M3000 (1) M600m (1) Mwd (1)
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 3 3 0 0 M1000 (1)
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 2 2 0 0 M100 (1) Mkulajm (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 3 3 0 0 M100 (1) Mkulajm (2)
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 1 1 0 0 M100 (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 11 11 0 0 M100 (3) M1000 (1) M300m (2) M60 (5) M600m (1) Mkuladz (2) Mppaldm1 (3)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 1 1 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 9 9 0 0 M110j (1) M110jm (2) Mo (1) Mojm (3) Mppaldm1 (1)
Mkuladz Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 6 6 0 0 Mom (2) Mppaldm1 (4) Mwd (2)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 1 1 0 0 Mkulajm (1)
Mppaldm1 Rzut piłeczką palantową M (150) U12 P.palantowa M (150) U12 1 15 15 0 0 M100 (4) M300m (1) M60 (6) Mkuladz (4) Mkulajm (1) Mojm (1) Mw (1) Mwd (3)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 3 3 0 0 Mkulajm (3) Mppaldm1 (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 2 2 0 0 Mkuladz (2)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 1 1 0 0 M100 (1) Mppaldm1 (1)
328 328 0 0