PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2019
Propozycje do ZKN 2. Szkolenie makroregionalne i centralne.
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 1 1 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1 1 1 0 0
WM10 Dziesięciobój mężczyzn 10-bój M 1 1 1 0 0
3 3 0 0