PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LDK!, Sezon 2020
Zgłoszenie zawodników do GSU (nowe ośrodki)
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 2 2 0 0
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 2 2 0 0
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 6 6 0 0
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 4 4 0 0
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 2 2 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 3 3 0 0
K5ch 5000 metrów chód kobiet 5000m ch K 1 3 3 0 0
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 1 1 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 1 1 0 0
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 3 3 0 0
K1500p 1500 m przeszkody kobiet 1500m prz.K 1 1 1 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0
WK7j Siedmiobój K U20 7-bój K U20 1 1 1 0 0
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 4 4 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 3 3 0 0
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 1 1 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 7 7 0 0
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 5 5 0 0
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 4 4 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 1 1 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 1 1 0 0
M400płj 400 m ppł M U20 (91.4) 400m pł M U20 1 1 1 0 0
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 1 2 2 0 0
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 1 1 0 0
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
WM10j Dziesięciobój M U20 10-bój M U20 1 1 1 0 0
64 64 0 0