PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SŁUBICE, 03.05.2019
Ogólnopolski mityng otwarcia sezonu Słubice 2019
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 2 2 0 0 K100płjm (1)
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 3 3 0 0
K80pł 80 m ppł kobiet 80m pł K 1 3 3 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 2 2 0 0 K100jm (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0 Kdysk (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 2 2 0 0 Kdyskjm (1) Kmłotjm (1) Kojm (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0 Kdyskm (1) Kmłotm (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 1 1 0 0 Kkula (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 1 1 0 0 Kkulajm (1) Kmłotjm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 3 3 0 0 Kkulam (1) Kmłotm (3)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 1 1 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 1 1 0 0 Kdyskjm (1) Kkulajm (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 3 3 0 0 Kdyskm (3) Kkulam (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0 Kkulajm (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 1 1 0 0
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 1 1 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 1 1 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 1 1 0 0 Mwm (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 1 1 0 0
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0 Mo (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 1 1 0 0 Mmłotjm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 1 1 0 0 Mmłotm (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskjm (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskm (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 2 2 0 0 Mdyskj (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 1 1 0 0 M110m (1)
39 39 0 0