PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ŁÓDŹ, 13.06.2021
3. Mityng Kwalifikacyjny ŁOZLA 2021
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 15 15 0 0 K200 (6)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 20 20 0 0 K100 (6) K400 (2) Kkulajm (3)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 9 9 0 0 K200 (2)
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 3 3 0 0
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 11 11 0 0
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 3 3 0 0 K200 (3)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 14 14 0 0 M200 (8) Mkulajm (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 12 12 0 0 M100 (8) M400pł (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 7 7 0 0
M400pł 400 m ppł mężczyzn (91.4) 400m pł M 1 4 4 0 0 M200 (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 2 2 0 0
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 3 3 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 2 2 0 0 M100 (1)
105 105 0 0