PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WŁOCŁAWEK, 28-30 lipca 2021
53. PZLA Mistrzostwa Polski U18
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 25 0 25 0 K100płjm (3) K200jm (15) Kwdjm (2)
K100pk 100 metrów kobiet PK 100m K PK 1 13 0 10 3 K200jm (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 2 24 0 24 0 K100jm (15) K100pk (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 26 0 24 2
K400pk 400 metrów kobiet PK 400m K PK 1 4 0 4 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 26 0 25 1
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 26 0 24 2
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 2 25 0 24 1
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 2 26 0 26 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 3 26 0 26 0 K100jm (3) K400płjm (3) Ktrójsjm (1)
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1 32 1 29 2 K100płjm (3)
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 27 0 24 3
K4x100jm 4x100 metrów K U18 4x100m K U18 2 8 0 8 0 K4x400jm (2) M4x100jm (1) M4x400jm (2)
K4x400jm 4x400 metrów K U18 4x400m K U18 3 8 0 8 0 K4x100jm (2) M4x100jm (1) M4x400jm (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 27 1 26 0 K100jm (2) Kojm (1) Ktrójsjm (7) Kwjm (1)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 2 28 1 27 0 K100płjm (1) Ktjm (1) Kwdjm (7) Kwjm (4)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 26 0 26 0 Kdyskjm (11) Kmłotjm (1) Kojm (3)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 2 25 0 24 1 Kkulajm (11) Kmłotjm (3) Kojm (2)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 26 1 24 1 Kdyskjm (3) Kkulajm (1) Kojm (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 25 0 24 1 Kdyskjm (2) Kkulajm (3) Kmłotjm (1) Kwdjm (1)
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 26 0 26 0
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 2 27 0 23 4 Ktjm (1) Ktrójsjm (4) Kwdjm (1)
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 25 0 25 0 Ktrójsjm (1) Kwjm (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 26 1 24 1 M200jm (17)
M100pk 100 metrów mężczyzn PK 100m M PK 1 2 0 2 0
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 2 25 0 20 5 M100jm (17) Mtrójsjm (1)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 27 0 25 2 M400pk (2)
M400pk 400 metrów mężczyzn PK 400m M PK 1 5 0 4 1 M400jm (2)
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 27 0 24 3
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 24 0 24 0
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 25 1 23 1
M10chjm 10000 m chód M U18 10000 m ch M U18 2 12 0 10 2
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 3 26 1 24 1 M400płjm (10) Mtrójsjm (1) Mwdjm (4) Mwjm (2)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 29 1 27 1 M110jm (10)
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 2 26 0 26 0
M4x100jm 4x100 metrów M U18 4x100m M U18 2 8 0 8 0 K4x100jm (1) K4x400jm (1) M4x400jm (3)
M4x400jm 4x400 metrów M U18 4x400m M U18 3 8 0 8 0 K4x100jm (2) K4x400jm (1) M4x100jm (3)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 27 1 22 4 M110jm (4) Mtrójsjm (8) Mwjm (1)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 2 23 0 22 1 M110jm (1) M200jm (1) Mwdjm (8) Mwjm (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 24 0 24 0 Mdyskjm (20)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 26 1 25 0 Mkulajm (20) Mmłotjm (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 26 0 25 1 Mdyskjm (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 29 0 25 4 Mtjm (1)
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 2 23 0 18 5
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 20 1 17 2 M110jm (2) Mtjm (1) Mtrójsjm (1) Mwdjm (1)
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 11 0 11 0 Mojm (1) Mwjm (1)
1010 11 944 55