PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁYSTOK, 12-13.11.2021
Badania ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Ktestp Test podstawowy K Podst. K 1 24 24 0 0
Mtestp Test podstawowy M Podst. M 1 19 19 0 0
43 43 0 0