PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
RUDA ŚLĄSKA, 31.08.2019
Mityng jubileuszowy TL Pogoń Ruda Śląska
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 9 9 0 0 Kwd (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 1 1 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0 K100 (1)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 2 2 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 1 1 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 3 3 0 0
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 2 2 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 2 2 0 0 Mom (1)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 2 2 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0 Mkulajm (1)
30 30 0 0