PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LDK!, Sezon 2019/20
Zgłoszenie zawodników do GSU
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 41 41 0 0
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 18 18 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 29 29 0 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 35 35 0 0
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 8 8 0 0
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 1 7 7 0 0
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 8 8 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 20 20 0 0
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1 10 10 0 0
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 7 7 0 0
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 11 11 0 0
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 9 9 0 0
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 6 6 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 6 6 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 11 11 0 0
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 6 6 0 0
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 15 15 0 0
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 1 1 0 0
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 39 39 0 0
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 11 11 0 0
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 26 26 0 0
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 29 29 0 0
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 16 16 0 0
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 10 10 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 19 19 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 19 19 0 0
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 1 8 8 0 0
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 9 9 0 0
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 4 4 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 7 7 0 0
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 9 9 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 5 5 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 8 8 0 0
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 7 7 0 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 10 10 0 0
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 3 3 0 0
487 487 0 0