PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ZIELONA GÓRA, 28.05.2019
Mistrzostwa Województwa
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 1 1 1 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 1 1 0 0
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 3 3 0 0
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 1 1 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 3 3 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 1 1 0 0
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 1 1 0 0
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 3 3 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 2 2 0 0
16 16 0 0