PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁE BŁOTA, 09.08.2020
3. Memoriał Michała Joachimowskiego
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 28 28 0 0 K100 (1) K300 (3) K600 (1) Kwdmstr (8)
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 29 29 0 0 K300 (4) K60 (1) K80pł (4) Kwd (4) Kwdmstr (1) Kwiel (1)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 36 36 0 0 K100 (4) K60 (3) K600 (1) K80pł (1) Kwdmstr (2)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 18 18 0 0 K300 (1) K60 (1) K80pł (1)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 9 9 0 0
K2000 2000 metrów kobiet 2000 m K 1 5 5 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 13 13 0 0 K100 (4) K300 (1) K600 (1) Kwd (1) Kwdmstr (1)
K1000pm 1000 m przeszkody K U16 1000m prz.K U16 1 8 8 0 0
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 1 3 3 0 0
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 1 10 10 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 15 15 0 0 K100 (4) K80pł (1) Kwiel (2)
Kwdmstr Skok w dal K ze strefy W dal K strefa 1 18 18 0 0 K100 (1) K300 (2) K60 (8) K80pł (1) Kwiel (1)
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 8 8 0 0 K100 (1) Kwd (2) Kwdmstr (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 1 1 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 9 9 0 0
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 3 3 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 3 3 0 0
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 12 12 0 0 M100 (2) M300 (1) M600 (1) Mwdmstr (5)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 16 16 0 0 M110jm (1) M300 (1) M60 (2) Mwd (2) Mwiel (1)
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 4 4 0 0 M300 (2) Modz (1) Mwdmstr (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 18 18 0 0 M100 (1) M100ds (2) M60 (1) M600 (2) Mwdmstr (1) Mwiel (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 22 22 0 0 M300 (2) M60 (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 13 13 0 0
M2000 2000 metrów mężczyzn 2000m M 1 24 24 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 3 3 0 0 M100 (1) M1000pm (2)
M1000pm 1000 m przeszkody M U16 1000m prz.M U16 1 5 5 0 0 M110jm (2) Mom (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 12 12 0 0 M100 (2) Mwiel (1)
Mwdmstr Skok w dal M ze strefy W dal M strefa 1 11 11 0 0 M100ds (1) M300 (1) M60 (5)
Mwiel Wieloskok M U16 Wieloskok M U16 1 3 3 0 0 M100 (1) M300 (1) Mwd (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 6 6 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 5 5 0 0
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 1 1 0 0
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 1 1 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 9 9 0 0 M1000pm (1)
Modz Rzut oszczepem M U14 (500) Oszczep M U14 (500) 1 2 2 0 0 M100ds (1)
386 386 0 0