PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
PRZEMYŚL, 17.06.2021
Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U14, U13 2021
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 50 50 0 0 K300ds (7) K300dz1 (12) Kkulads (2) Kwdmstrdm1 (8) Kwdmstrdm2 (17)
K300dz1 300 metrów K U13 300m K U13 1 21 21 0 0 K100ds (12) K600ds1 (1) Kwdds (1) Kwdmstrdm2 (3)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 14 14 0 0 K100ds (7) K80płds (2) Kwdmstrdm1 (2)
K1000ds 1000 metrów K U14 1000m K U14 1 8 8 0 0 K600ds1 (1) Kkulads (3) Kwdds (1)
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 11 11 0 0 K80płds (1)
K600ds1 600 metrów K U13 600m K U13 1 12 12 0 0 K1000ds (1) K300dz1 (1) Kwdmstrdm2 (2)
K80płds 80 m pł K U14 80m pł K U14 1 6 6 0 0 K300ds (2) K600ds (1) Kwdmstrdm1 (1) Kwdmstrdm2 (1)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 14 14 0 0 K100ds (8) K300ds (2) K80płds (1) Kwdds (2)
Kwdmstrdm2 Skok w dal ze strefy K U13 W dal strefa K U13 1 29 29 0 0 K100ds (17) K300dz1 (3) K600ds1 (2) K80płds (1) Kkulads (1) Kwdds (1)
Kkulads Pchnięcie kulą K U14 (2kg) Kula K U14 (2kg) 1 13 13 0 0 K1000ds (3) K100ds (2) Kwdds (3) Kwdmstrdm2 (1)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 10 10 0 0 K1000ds (1) K300dz1 (1) Kkulads (3) Kwdmstrdm1 (2) Kwdmstrdm2 (1)
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 28 28 0 0 M300ds (5) M300dz1 (4) Mkulads (1) Mwdmstrdm1 (8) Mwdmstrdm2 (10)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 9 9 0 0 M100ds (5) M100płchs (2) Mkulads (2)
M300dz1 300 metrów M U13 300m M U13 1 9 9 0 0 M100ds (4) M100płchs (1) M600ds1 (1) Mwdmstrdm2 (1)
M600ds1 600 metrów M U13 600m M U13 1 13 13 0 0 M300dz1 (1) Mwdds (1) Mwdmstrdm2 (5)
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 3 3 0 0
M1000ds 1000 metrów M U14 1000m M U14 1 8 8 0 0
M100płchs 100 m pł M U14 100m pł M U14 1 3 3 0 0 M300ds (2) M300dz1 (1)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 10 10 0 0 M100ds (8) Mkulads (1) Mwdds (1)
Mwdmstrdm2 Skok w dal ze strefy M U13 W dal strefa M U13 1 22 22 0 0 M100ds (10) M300dz1 (1) M600ds1 (5) Mwdds (4)
Mkulads Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 7 7 0 0 M100ds (1) M300ds (2) Mwdmstrdm1 (1)
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 6 6 0 0 M600ds1 (1) Mwdmstrdm1 (1) Mwdmstrdm2 (4)
306 306 0 0