PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WROCŁAW, 29.05.2019
Międzynarodowy mityng wojskowy. 19. Memoriał Edwarda Listosa
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 3 3 0 0 K200 (1)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 2 2 0 0 K100 (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 4 4 0 0
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 8 8 0 0
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 15 15 0 0
K5000 5000 metrów kobiet 5000m K 1 2 2 0 0
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 1 1 0 0
K3000p 3000 m przeszkody kobiet 3000m prz.K 1 9 9 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 11 11 0 0
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 3 3 0 0
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 22 22 0 0
M5000 5000 metrów mężczyzn 5000m M 1 2 2 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1 1 1 0 0
M300pł 300 m ppł mężczyzn 300m pł M 1 1 1 0 0
M3000p 3000 m przeszkody mężczyzn 3000m prz.M 1 6 6 0 0
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0 Mdysk (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 2 2 0 0 Mkula (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 4 4 0 0
97 97 0 0