PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2019
Propozycje do ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 28 28 0 0
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 11 11 0 0
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 32 32 0 0
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 44 44 0 0
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 26 26 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 18 18 0 0
K5000 5000 metrów kobiet 5000m K 1 3 3 0 0
K5ch 5000 metrów chód kobiet 5000m ch K 1 9 9 0 0
K10ch 10000 m chód kobiet 10 km ch K 1 7 7 0 0
K20ch 20 km chód kobiet 20 km ch K 1 2 2 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 39 39 0 0
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 30 30 0 0
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 1 13 13 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 23 23 0 0
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 16 16 0 0
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 15 15 0 0
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 27 27 0 0
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 27 27 0 0
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 26 26 0 0
WK7j Siedmiobój K U20 7-bój K U20 1 4 4 0 0
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 14 14 0 0
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 19 19 0 0
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 27 27 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 37 37 0 0
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 12 12 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 29 29 0 0
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 52 52 0 0
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 33 33 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 17 17 0 0
M5000 5000 metrów mężczyzn 5000m M 1 4 4 0 0
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10000m ch M 1 13 13 0 0
M20ch 20 km chód mężczyzn 20 km ch M 1 4 4 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1 32 32 0 0
M400pł 400 m ppł mężczyzn (91.4) 400m pł M 1 33 33 0 0
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 1 12 12 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 32 32 0 0
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 24 24 0 0
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 24 24 0 0
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 19 19 0 0
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 30 30 0 0
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 19 19 0 0
WM10 Dziesięciobój mężczyzn 10-bój M 1 15 15 0 0
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 27 27 0 0
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 26 26 0 0
954 954 0 0