PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ZGORZELEC, 27.04.2019
Memoriał W. Nowickiego i J.Wiatrowskiego. Inauguracja dolnośląskiego sezonu lekkoatletycznego.
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 39 39 0 0 K100płjm (1) K300 (16) K80pł (1) Kw (1) Kwd (7)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 32 32 0 0 K100 (16) K100pł (1) K80pł (2) Kwd (4)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 4 4 0 0
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 11 11 0 0
K2000 2000 metrów kobiet 2000 m K 1 2 2 0 0
K80pł 80 m ppł kobiet 80m pł K 1 12 12 0 0 K100 (1) K300 (2) Kkulajm (1) Kw (1) Kwd (7)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 3 3 0 0 K300 (1) Kw (1) Kwd (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 3 9 9 0 0 K100 (1) Kojm (1) Kw (4) Kwd (3)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 2 23 23 0 0 K100 (7) K100pł (1) K100płjm (3) K300 (4) K80pł (7)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 4 4 0 0 Kdysk (2) Ko (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 17 17 0 0 K80pł (1) Kdysk (2) Kdyskm (4) Kmłotjm (5) Kojm (2)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 8 8 0 0 Kkula (2) Kkulajm (2) Kmłotjm (1) Kojm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 11 11 0 0 Kkulajm (4) Kmłotjm (2) Kw (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 9 9 0 0 Kdysk (1) Kdyskm (2) Kkulajm (5)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 3 3 0 0 Kkula (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 11 11 0 0 K100płjm (1) Kdysk (1) Kkulajm (2)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 2 15 15 0 0 K100 (1) K100pł (1) K100płjm (4) K80pł (1) Kdyskm (1)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 31 31 0 0 M110jm (1) M300 (19) M600 (1) Mw (1) Mwd (4)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 32 32 0 0 M100 (19) M110jm (1) Mwd (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 5 5 0 0 M100 (1)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 10 10 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1 4 4 0 0 Mt (3) Mwd (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 3 5 5 0 0 M100 (1) M300 (1) Mt (2) Mw (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 2 7 7 0 0 M100 (4) M110 (1) M300 (1) Mtrójs (1)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 2 2 0 0 Mwd (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0 Mmłotj (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 21 21 0 0 Mdyskjm (4) Mdyskm (26) Mmłotjm (4) Mom (1)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0 Mw (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 7 7 0 0 Mkulajm (4) Mmłotjm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 8 8 0 0 Mkulajm (26) Mmłotjm (2) Mom (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0 Mkulaj (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 9 9 0 0 Mdyskjm (1) Mdyskm (2) Mkulajm (4)
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 2 2 0 0 Mw (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 6 6 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 3 3 0 0 Mdyskm (1) Mkulajm (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 8 8 0 0 M100 (1) M110jm (1) Mdyskj (1) Moj (1) Mt (1)
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 2 8 8 0 0 M110 (3) M110jm (2) Mw (1)
384 384 0 0