PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
RACIBÓRZ, 3-5 lipca 2019
73. PZLA Mistrzostwa Polski U20
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 27 0 25 2 K100płj (1) K200j (22)
K100pk 100 metrów kobiet PK 100m K PK 1 2 0 1 1 K400j (1) K400pk (1)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 2 37 1 31 5 K100j (22) K400j (9) Kwdj (1)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 31 1 26 4 K100pk (1) K200j (9) K400płj (2) K800j (1)
K400pk 400 metrów kobiet PK 400m K PK 1 3 0 2 1 K100pk (1)
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 1 24 0 23 1 K1500j (10) K2000pj (1) K400j (1)
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 3 31 1 25 5 K2000pj (5) K3000j (9) K800j (10)
K3000j 3000 metrów K U20 3000m K U20 1 24 0 22 2 K1500j (9) K2000pj (1)
K10chj 10000 m chód K U20 10000 m ch K U20 2 11 0 11 0
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 3 24 2 20 2 K100j (1) K400płj (2) Ktrójsj (1) Kwdj (3) Kwj (1)
K400płj 400 m ppł K U20 (76.2) 400m pł K U20 1 20 0 20 0 K100płj (2) K400j (2)
K2000pj 2000 m przeszkody K U20 2000m prz.K U20 2 17 0 17 0 K1500j (5) K3000j (1) K800j (1)
K4x100j 4x100 metrów K U20 4x100m K U20 2 14 2 11 1 K4x400j (10) M4x100j (9) M4x400j (8)
K4x400j 4x400 metrów K U20 4x400m K U20 3 11 0 10 1 K4x100j (10) M4x100j (7) M4x400j (8)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 24 0 21 3 K100płj (3) K200j (1) Ktrójsj (9)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 2 23 0 22 1 K100płj (1) Kwdj (9) Kwj (3)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 16 0 15 1 Kdyskj (7) Kmłotj (3) Koj (3)
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 2 16 0 16 0 Kkulaj (7) Kmłotj (1) Koj (1)
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 1 18 0 15 3 Kdyskj (1) Kkulaj (3)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 19 0 16 3 Kdyskj (1) Kkulaj (3) Ktj (1) Kwj (1)
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 20 0 19 1 K100płj (1) Koj (1) Ktrójsj (3)
Ktj Skok o tyczce K U20 Tyczka K U20 1 14 0 13 1 Koj (1)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 39 0 33 6 M200j (26) Mwdj (1)
M100pk 100 metrów mężczyzn PK 100m M PK 1 6 0 6 0 Mwdj (1)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 2 34 0 29 5 M100j (26) M110j (1) M400j (4)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 25 0 25 0 M200j (4) M400pk (1) M400płj (1) M800j (1)
M400pk 400 metrów mężczyzn PK 400m M PK 1 9 2 5 2 M3000j (1) M400j (1)
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 1 33 1 28 4 M1500j (14) M400j (1)
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 3 35 0 33 2 M2000pj (3) M3000j (12) M800j (14)
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 1 31 1 26 4 M1500j (12) M2000pj (2) M400pk (1)
M10chj 10000 m chód M U20 10000 m ch M U20 2 8 0 8 0
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 3 23 0 21 2 M200j (1) M400płj (2) Mtrójsj (1) Mwdj (1)
M400płj 400 m ppł M U20 (91.4) 400m pł M U20 1 24 0 22 2 M110j (2) M400j (1)
M2000pj 2000 m przeszkody M U20 2000m prz.M U20 2 20 0 19 1 M1500j (3) M3000j (2)
M4x100j 4x100 metrów M U20 4x100m M U20 2 13 3 8 2 K4x100j (9) K4x400j (7) M4x400j (14)
M4x400j 4x400 metrów M U20 4x400m M U20 3 14 4 8 2 K4x100j (8) K4x400j (8) M4x100j (14)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 26 1 24 1 M100j (1) M100pk (1) M110j (1) Mtrójsj (9) Mwj (1)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 2 23 2 21 0 M110j (1) Mwdj (9) Mwj (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 23 0 23 0 Mdyskj (16) Moj (1)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 2 26 0 26 0 Mkulaj (16) Moj (2) Mtj (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 2 16 0 16 0
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 15 0 15 0 Mdyskj (2) Mkulaj (1)
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 2 19 0 18 1 Mtrójsj (1) Mwdj (1)
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 2 18 1 16 1 Mdyskj (1)
906 22 811 73