PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 20.09.2020
Mistrzostwa warszawy i Mazowsza Dzieci
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 62 62 0 0 K300dz (16) K600s (1) Kppaldm (3) Kwdmstrdm (33) Kwdz (2)
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 64 64 0 0 K300ds (20) K600dz (1) Kppalds (9) Kwdds (4) Kwdmstrdm1 (24)
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 49 49 0 0 K60dz (16) Kppaldm (5) Kwdmstrdm (23) Kwdz (3)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 59 59 0 0 K100ds (20) K600dz (2) Kppalds (5) Kwdds (1) Kwdmstrdm1 (20)
K600dz 600 metrów dziewczęta 600m K dz 1 34 34 0 0 K100ds (1) K300ds (2) Kppalds (3) Kwdds (4) Kwdmstrdm1 (13)
K600s 600 metrów K SP 600m K SP 1 19 19 0 0 K60dz (1) Kppaldm (2) Kwdmstrdm (8) Kwdz (1)
K8x50dz 8x50 metrów K U14 8x50m K U14 1 4 4 0 0 K8x50dz1 (2) M8x50dz (2) M8x50dz1 (3)
K8x50dz1 8x50 metrów K U12 8x50m K U12 1 2 2 0 0 K8x50dz (2) M8x50dz (2) M8x50dz1 (2)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 71 71 0 0 K300dz (23) K600s (8) K60dz (33) Kppaldm (4) Kwdz (2)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 61 61 0 0 K100ds (24) K300ds (20) K600dz (13) Kppalds (5) Kwdds (3)
Kppaldm Rzut piłeczką palantową (80) K U12 P.palantowa (80) K U12 1 15 15 0 0 K300dz (5) K600s (2) K60dz (3) Kwdmstrdm (4) Kwdz (2)
Kppalds Rzut piłeczką palantową K U14 P.palantowa K U14 1 28 28 0 0 K100ds (9) K300ds (5) K600dz (3) Kwdds (4) Kwdmstrdm1 (5)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 16 16 0 0 K100ds (4) K300ds (1) K600dz (4) Kppalds (4) Kwdmstrdm1 (3)
Kwdz Skok wzwyż K U12 Wzwyż K U12 1 7 7 0 0 K300dz (3) K600s (1) K60dz (2) Kppaldm (2) Kwdmstrdm (2)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 38 38 0 0 M300dz (9) Mppaldm (7) Mwdmstrdm (18) Mwdz (3)
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 32 32 0 0 M300ds (6) M600ds (4) Mppalds (5) Mwdmstrdm1 (14)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 34 34 0 0 M100ds (6) M600ds (2) Mppalds (9) Mwdds (1) Mwdmstrdm1 (10)
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 32 32 0 0 M600dz (1) M60dz (9) Mppaldm (13) Mwdmstrdm (9) Mwdz (1)
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 30 30 0 0 M100ds (4) M300ds (2) Mppalds (6) Mwdmstrdm1 (8)
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 18 18 0 0 M300dz (1) Mppaldm (1) Mwdmstrdm (7) Mwdz (1)
M8x50dz1 8x50 metrów M U12 8x50m M U12 1 3 3 0 0 K8x50dz (3) K8x50dz1 (2) M8x50dz (2)
M8x50dz 8x50 metrów M U14 8x50m M U14 1 2 2 0 0 K8x50dz (2) K8x50dz1 (2) M8x50dz1 (2)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 34 34 0 0 M300dz (9) M600dz (7) M60dz (18) Mppaldm (4)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 35 35 0 0 M100ds (14) M300ds (10) M600ds (8) Mppalds (3) Mwdds (1)
Mppalds Rzut piłeczką palantową M U14 P.palantowa M U14 1 25 25 0 0 M100ds (5) M300ds (9) M600ds (6) Mwdds (3) Mwdmstrdm1 (3)
Mppaldm Rzut piłeczką palantową (80) M U12 P.palantowa (80) M U12 1 25 25 0 0 M300dz (13) M600dz (1) M60dz (7) Mwdmstrdm (4)
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 6 6 0 0 M300ds (1) Mppalds (3) Mwdmstrdm1 (1)
Mwdz Skok wzwyż M U12 Wzwyż M U12 1 6 6 0 0 M300dz (1) M600dz (1) M60dz (3)
811 811 0 0