PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ZAMOŚĆ, 1-2 czerwca 2019
Mistrzostwa Polski LZS
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 5 5 0 0 K200j (5)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 7 7 0 0 K200jm (5) Kwdjm (1)
K200 200 metrów kobiet 200m K 2 1 1 0 0 K400 (1)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 1 7 7 0 0 K100j (5) K100płj (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 14 14 0 0 K100jm (5) K100płjm (2) K400jm (6)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0 K200 (1) K800 (1)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 2 2 0 0 K800j (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 15 15 0 0 K200jm (6) K400płjm (2) K800jm (3) Kwdjm (1)
K800 800 metrów kobiet 800m K 2 2 2 0 0 K1500 (1) K400 (1)
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 1 9 9 0 0 K1500j (4) K2000pj (1) K400j (1)
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 7 7 0 0 K1500jm (2) K400jm (3)
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 3 3 0 0 K3000 (2) K800 (1)
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 1 7 7 0 0 K2000pj (1) K3000 (2) K800j (4)
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 6 6 0 0 K3000 (3) K800jm (2)
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 11 11 0 0 K1500 (2) K1500j (2) K1500jm (3) K1500pjm (2) K2000pj (1)
K5ch 5000 metrów chód kobiet 5000m ch K 1 1 1 0 0
K5chj 5000 m chód K U20 5000 m ch K U20 1 2 2 0 0
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 5 5 0 0
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 4 4 0 0 K200j (1) K400płj (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 10 10 0 0 K200jm (2) K400płjm (2) Ktrójsjm (1) Kwdjm (2)
K400płj 400 m ppł K U20 (76.2) 400m pł K U20 1 2 2 0 0 K100płj (1)
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1 10 10 0 0 K100płjm (2) K1500pjm (1) K400jm (2)
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 3 3 0 0 K3000 (2) K400płjm (1)
K2000pj 2000 m przeszkody K U20 2000m prz.K U20 1 3 3 0 0 K1500j (1) K3000 (1) K800j (1)
K4x100jm 4x100 metrów K U18 4x100m K U18 1 2 2 0 0 M4x100jm (1) M4x400 (1)
K4x400 4x400 metrów kobiet 4x400m K 1 2 2 0 0 M4x400 (1)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 4 4 0 0 Ktrójsj (2) Kwj (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 16 16 0 0 K100jm (1) K100płjm (2) K400jm (1) Ktrójsjm (7) Kwjm (4)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 1 4 4 0 0 Kdyskj (1) Kwdj (2)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 1 8 8 0 0 K100płjm (1) Kwdjm (7)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 3 1 1 0 0 Ko (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 13 13 0 0 Kdyskjm (5) Kmłotjm (3) Kojm (4) Kwjm (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 2 1 1 0 0 Ko (1)
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 1 1 1 0 0 Ktrójsj (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 8 8 0 0 Kkulajm (5) Kojm (1)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 3 1 1 0 0
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 1 4 4 0 0 Koj (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 6 6 0 0 Kkulajm (3) Kojm (1)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 3 2 2 0 0 Kdysk (1) Kkula (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 2 2 0 0 Kmłotj (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 7 7 0 0 Kdyskjm (1) Kkulajm (4) Kmłotjm (1)
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 1 1 0 0 Kwdj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 9 9 0 0 Kkulajm (1) Kwdjm (4)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 12 12 0 0 M110j (1) M200j (9) M400płj (1) Mwdj (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 14 14 0 0 M200jm (11) M400jm (1) Mwdjm (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 2 2 2 0 0 M110 (1) Mwd (1)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 1 14 14 0 0 M100j (9) M110j (1) M400j (4)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 14 14 0 0 M100jm (11) M400jm (3)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 1 1 0 0 M400pł (1)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 9 9 0 0 M200j (4) M400płj (1) M800j (3)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 7 7 0 0 M100jm (1) M200jm (3) M400płjm (1) M800jm (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 2 3 3 0 0 M3000p (1) M5000 (1)
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 1 7 7 0 0 M1500j (2) M400j (3)
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 11 11 0 0 M1500jm (6) M2000pjm (1) M400jm (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 1 1 0 0 M5000 (1)
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 1 7 7 0 0 M3000j (4) M800j (2)
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 10 10 0 0 M3000jm (4) M800jm (6)
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 1 5 5 0 0 M1500j (4) M3000pj (1)
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 7 7 0 0 M1500jm (4) M2000pjm (2)
M5000 5000 metrów mężczyzn 5000m M 3 2 2 0 0 M1500 (1) M800 (1)
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10000m ch M 1 1 1 0 0
M10chj 10000 m chód M U20 10000 m ch M U20 1 2 2 0 0
M10chjm 10000 m chód M U18 10000 m ch M U18 1 3 3 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 3 2 2 0 0 M200 (1)
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 6 6 0 0 M100j (1) M200j (1) Mtrójsj (1) Mwdj (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 4 4 0 0 M400płjm (3)
M400pł 400 m ppł mężczyzn (91.4) 400m pł M 1 1 1 0 0 M400 (1)
M400płj 400 m ppł M U20 (91.4) 400m pł M U20 1 5 5 0 0 M100j (1) M400j (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 6 6 0 0 M110jm (3) M400jm (1)
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 1 5 5 0 0 M3000jm (2) M800jm (1)
M3000p 3000 m przeszkody mężczyzn 3000m prz.M 1 2 2 0 0 M800 (1)
M3000pj 3000 m przeszkody M U20 3000m prz.M U20 1 1 1 0 0 M3000j (1)
M4x100j 4x100 metrów M U20 4x100m M U20 1 2 2 0 0
M4x100jm 4x100 metrów M U18 4x100m M U18 1 2 2 0 0 K4x100jm (1)
M4x400 4x400 metrów mężczyzn 4x400m M 1 3 3 0 0 K4x100jm (1) K4x400 (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 3 1 1 0 0 M200 (1)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 7 7 0 0 M100j (1) M110j (1) Mmłotj (1) Mtrójsj (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 6 6 0 0 M100jm (1) Mtrójsjm (3)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 1 2 2 0 0 M110j (1) Mwdj (1)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 3 3 0 0 Mwdjm (3)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 3 3 3 0 0 Mdysk (3)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 8 8 0 0 Mdyskj (7)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 7 7 0 0 Mdyskjm (4) Mojm (2)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 2 4 4 0 0 Mkula (3)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 10 10 0 0 Mkulaj (7) Mmłotj (1) Moj (2)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 7 7 0 0 Mkulajm (4) Mmłotjm (2)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 2 2 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 3 3 0 0 Mdyskj (1) Mwdj (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 5 5 0 0 Mdyskjm (2)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 2 2 0 0
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 3 3 0 0 Mdyskj (2)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 3 3 0 0 Mkulajm (2)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 2 1 1 0 0
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 1 1 1 0 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 3 3 0 0
482 482 0 0