PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SZCZECIN, 23.02.2020
2. Halowy Mityng Lekkoatletyczny
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 58 58 0 0 Kw (5) Kwd (43)
K60pł 60 m ppł kobiet 60m pł K 1 1 1 0 0
K60płm 60 m ppł K U16 (76.2/8.20) 60m pł K U16 1 1 1 0 0 Kw (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 46 46 0 0 K60 (43) Kw (2)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 9 9 0 0 K60 (5) K60płm (1) Kwd (2)
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 40 40 0 0 Mw (4) Mwd (27)
M60pł 60 m ppł mężczyzn 60m pł M 1 1 1 0 0 Mwd (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 30 30 0 0 M60 (27) M60pł (1) Mw (2)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 11 11 0 0 M60 (4) Mwd (2)
197 197 0 0