PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KRAKÓW, 26.05.2019
Wojewódzkie Zawody LDK!
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 12 12 0 0 Kpiladz1 (12) Kwdmstrdm (12)
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 7 7 0 0 K300ds (4) Kppalds (1) Kwdds (1) Kwdmstrdm1 (1)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 10 10 0 0 K300m (6) K80pł (1) Kwdm (1) Kwm (1)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 10 10 0 0 K100m (6) K80pł (1) Kkulam (1)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 11 11 0 0 K60s1 (4) Kwdds (2) Kwdmstrdm1 (2)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 4 4 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 5 5 0 0
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 2 2 0 0 Kwdds (1)
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 8 8 0 0 K100m (1) K200pł (6) K300m (1) Kwdm (1)
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 6 6 0 0 K80pł (6)
K8x200Mix_12 8x200 metrów Mix U12 8x200m Mix U12 1 1 1 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 1 1 0 0 K100m (1) K80pł (1)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 12 12 0 0 K60dz (12) Kpiladz1 (12)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 3 3 0 0 K300ds (2) K60s1 (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 5 5 0 0 K300m (1) Kom (3)
Kpiladz1 Piłka lekarska K (1kg) U12 Piłka K (1kg) U12 1 12 12 0 0 K60dz (12) Kwdmstrdm (12)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 3 3 0 0 Kkulam (3)
Kppalds Rzut piłeczką palantową K U14 P.palantowa K U14 1 3 3 0 0 K60s1 (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 1 1 0 0 K100m (1)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 4 4 0 0 K300ds (2) K600ds (1) K60s1 (1)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 7 7 0 0 Mpiladz1 (6) Mwdmstrdm (7)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 6 6 0 0 M200pł (1) M300m (1) Mkulam (1) Mwm (2)
M60s1 60 metrów M U14 60m M U14 1 4 4 0 0 M300ds (4) Mppalds (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 4 4 0 0 M100m (1) M200pł (2)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 5 5 0 0 M60s1 (4) Mppalds (1) Mwdds (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 2 2 0 0
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 4 4 0 0 Mwdmstrdm1 (2)
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 1 1 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 1 1 0 0 M200pł (1) Mom (1)
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 4 4 0 0 M100m (1) M110m (1) M300m (2) Mom (1)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 7 7 0 0 M60dz (7) Mpiladz1 (6)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 2 2 0 0 M600ds (2)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 2 2 0 0 M100m (1) Mom (1)
Mpiladz1 Piłka lekarska M (1kg) U12 Piłka M (1kg) U12 1 6 6 0 0 M60dz (6) Mwdmstrdm (6)
Mppalds Rzut piłeczką palantową M U14 P.palantowa M U14 1 2 2 0 0 M300ds (1) M60s1 (1) Mwdds (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 2 2 0 0 M110m (1) M200pł (1) Mkulam (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 2 2 0 0 M100m (2)
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 2 2 0 0 M300ds (1) Mppalds (1)
183 183 0 0