PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LUBLIN, 2-4 lipca 2021
75. PZLA Mistrzostwa Polski U20
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 11 11 0 0 K200j (9) Kwdj (1)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 2 11 11 0 0 K100j (9) K400j (1)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 8 8 0 0 K200j (1) K400pk (1) K400płj (2)
K400pk 400 metrów kobiet PK 400m K PK 1 1 1 0 0 K400j (1)
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 1 6 6 0 0 K1500j (1)
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 3 3 3 0 0 K3000j (1) K800j (1)
K3000j 3000 metrów K U20 3000m K U20 1 6 6 0 0 K1500j (1) K2000pj (2)
K10chj 10000 m chód K U20 10000 m ch K U20 2 5 5 0 0
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 3 7 7 0 0 K400płj (2) Kwdj (1)
K400płj 400 m ppł K U20 (76.2) 400m pł K U20 1 10 10 0 0 K100płj (2) K400j (2)
K2000pj 2000 m przeszkody K U20 2000m prz.K U20 2 7 7 0 0 K3000j (2)
K4x100j 4x100 metrów K U20 4x100m K U20 2 4 4 0 0 K4x400j (1) M4x100j (1)
K4x400j 4x400 metrów K U20 4x400m K U20 3 1 1 0 0 K4x100j (1)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 23 23 0 0 K100j (1) K100płj (1) Ktrójsj (11) Kwj (2)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 2 17 17 0 0 Kwdj (11) Kwj (1)
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 9 9 0 0 Kdyskj (1) Koj (2)
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 2 6 6 0 0 Kkulaj (1) Kmłotj (2)
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 1 10 10 0 0 Kdyskj (2)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 7 7 0 0 Kkulaj (2)
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 10 10 0 0 Ktrójsj (1) Kwdj (2)
Ktj Skok o tyczce K U20 Tyczka K U20 1 5 5 0 0
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 16 16 0 0 M200j (10)
M100pk 100 metrów mężczyzn PK 100m M PK 1 1 1 0 0
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 2 13 13 0 0 M100j (10) M400j (3)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 12 12 0 0 M200j (3) M800j (2)
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 1 18 18 0 0 M1500j (9) M2000pj (1) M400j (2)
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 3 13 13 0 0 M2000pj (2) M800j (9)
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 1 9 9 0 0
M10chj 10000 m chód M U20 10000 m ch M U20 2 4 4 0 0
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 3 9 9 0 0 M400płj (2)
M400płj 400 m ppł M U20 (91.4) 400m pł M U20 1 7 7 0 0 M110j (2)
M2000pj 2000 m przeszkody M U20 2000m prz.M U20 2 9 9 0 0 M1500j (2) M800j (1)
M4x100j 4x100 metrów M U20 4x100m M U20 2 3 3 0 0 K4x100j (1) M4x400j (1)
M4x400j 4x400 metrów M U20 4x400m M U20 3 3 3 0 0 M4x100j (1)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 10 10 0 0 Mtrójsj (6)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 2 9 9 0 0 Mwdj (6)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 7 7 0 0 Mdyskj (5)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 2 7 7 0 0 Mkulaj (5)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 2 5 5 0 0
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 8 8 0 0
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 2 13 13 0 0
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 2 10 10 0 0
353 353 0 0