PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
POZNAŃ, 24 - 26 czerwca 2021
97. PZLA Mistrzostwa Polski
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 42 0 40 2 K100pł (2) K200 (26) Kwd (3)
K200 200 metrów kobiet 200m K 2 36 7 28 1 K100 (26) K100pł (1) K400 (8) K400pk (1) Kwd (2)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 30 0 26 4 K200 (8) K400pk (2) K400pł (1)
K400pk 400 metrów kobiet PK 400m K PK 2 3 0 3 0 K200 (1) K400 (2)
K800 800 metrów kobiet 800m K 2 30 6 17 7 K1500 (10) K400pł (1) K5000 (1)
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 22 1 18 3 K5000 (6) K800 (10)
K5000 5000 metrów kobiet 5000m K 3 30 3 18 9 K1500 (6) K3000p (6) K800 (1)
K5ch 5000 metrów chód kobiet 5000m ch K 2 10 0 7 3
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 3 17 0 16 1 K100 (2) K200 (1) K400pł (1)
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 27 0 24 3 K100pł (1) K400 (1) K800 (1)
K3000p 3000 m przeszkody kobiet 3000m prz.K 1 16 1 14 1 K5000 (6)
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 2 14 3 10 1 K4x400 (5) M4x100 (10) M4x400 (3)
K4x400 4x400 metrów kobiet 4x400m K 3 6 1 5 0 K4x100 (5) M4x100 (3) M4x400 (2)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 3 25 3 20 2 K100 (3) K200 (2) Ktrójs (7)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 15 0 15 0 Kwd (7)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 12 0 9 3 Kdysk (3) Kmłot (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 2 12 1 11 0 Kkula (3) Kmłot (1)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 3 13 1 11 1 Kdysk (1) Kkula (1)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 15 0 11 4
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 2 20 2 16 2
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 3 16 0 14 2
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 41 1 36 4 M110 (1) M200 (14) M400pk (1) Mwd (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 2 24 5 19 0 M100 (14) M400 (6) M400pk (1) Mwd (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 31 2 27 2 M200 (6)
M400pk 400 metrów mężczyzn PK 400m M PK 2 1 0 0 1 M100 (1) M200 (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 2 31 6 22 3 M1500 (7) M3000p (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 21 1 17 3 M3000p (1) M5000 (6) M800 (7)
M5000 5000 metrów mężczyzn 5000m M 3 39 3 27 9 M1500 (6) M3000p (5)
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10000m ch M 2 7 1 6 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 3 12 1 8 3 M100 (1)
M400pł 400 m ppł mężczyzn (91.4) 400m pł M 1 24 1 20 3
M3000p 3000 m przeszkody mężczyzn 3000m prz.M 1 22 1 19 2 M1500 (1) M5000 (5) M800 (1)
M4x100 4x100 metrów mężczyzn 4x100m M 2 16 1 12 3 K4x100 (10) K4x400 (3) M4x400 (4)
M4x400 4x400 metrów mężczyzn 4x400m M 3 9 2 6 1 K4x100 (3) K4x400 (2) M4x100 (4)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 3 19 3 14 2 M100 (1) M200 (1) Mtrójs (1)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 16 1 15 0 Mwd (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 14 1 13 0 Mdysk (3)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 2 14 3 11 0 Mkula (3)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 2 20 1 18 1
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 17 0 16 1
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 2 19 1 17 1
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 2 15 0 13 2
823 64 669 90