PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KRAKÓW, 18.05.2019
1. Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Wielobojach
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 56 56 0 0 K300dz (19) K600dzs (5) Kppaldm (12) Kwdmstrdm (16) Kwdz (4)
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 45 45 0 0 K300ds (10) K600ds (8) Kppalds (6) Kwdds (2) Kwdmstrdm1 (19)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 10 10 0 0 K100ds (10)
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 19 19 0 0 K60dz (19)
K600dzs 600 metrów K U12 600 m K U12 1 5 5 0 0 K60dz (5)
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 8 8 0 0 K100ds (8)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 16 16 0 0 K60dz (16)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 19 19 0 0 K100ds (19)
Kppaldm Rzut piłeczką palantową (80) K U12 P.palantowa (80) K U12 1 12 12 0 0 K60dz (12)
Kppalds Rzut piłeczką palantową K U14 P.palantowa K U14 1 6 6 0 0 K100ds (6)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 2 2 0 0 K100ds (2)
Kwdz Skok wzwyż K U12 Wzwyż K U12 1 4 4 0 0 K60dz (4)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 54 54 0 0 M300dz (17) M600dz (7) Mppaldm (4) Mwdmstrdm (21) Mwdz (4)
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 46 46 0 0 M1000ds (7) M300ds (10) Mppalds (11) Mwdds (2) Mwdmstrdm1 (16)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 10 10 0 0 M100ds (10)
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 17 17 0 0 M60dz (17)
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 7 7 0 0 M60dz (7)
M1000ds 1000 metrów M U14 1000m M U14 1 8 8 0 0 M100ds (7)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 21 21 0 0 M60dz (21)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 16 16 0 0 M100ds (16)
Mppalds Rzut piłeczką palantową M U14 P.palantowa M U14 1 11 11 0 0 M100ds (11)
Mppaldm Rzut piłeczką palantową (80) M U12 P.palantowa (80) M U12 1 4 4 0 0 M60dz (4)
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 2 2 0 0 M100ds (2)
Mwdz Skok wzwyż M U12 Wzwyż M U12 1 4 4 0 0 M60dz (4)
402 402 0 0