PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SŁUBICE, 04.10.2019
17. Mistrzostwa Euroregionu Pro Europa Viadrina
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 3 3 0 0 K300ds (3)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 1 1 0 0
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 2 2 0 0 Kdyskm (1) Kkulam (1)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 9 9 0 0 K60s1 (3)
K600s 600 metrów K SP 600m K SP 1 1 1 0 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 1 1 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 1 1 0 0
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 2 2 0 0
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 1 1 1 0 0
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 3 3 0 0 Kdyskjm (2) Kojm (2)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 5 5 0 0 K100m (1) Kdyskm (5) Kom (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 2 2 0 0 Kkulajm (2) Kojm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 6 6 0 0 K100m (1) Kkulam (5) Kom (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 2 2 0 0 Kdyskjm (1) Kkulajm (2)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 1 1 0 0 Kdyskm (1) Kkulam (1)
Kodz Rzut oszczepem K U14 (400) Oszczep K U14 (400) 1 2 2 0 0
M60s 60 metrów M SP 60m M SP 1 1 1 0 0 M300ds (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 1 1 0 0
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 1 1 0 0
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 2 2 0 0 M60s (1)
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 1 1 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 5 5 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskjm (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskm (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 1 1 0 0 Mkulajm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 1 1 0 0 Mkulam (1)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 1 1 0 0
58 58 0 0