PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIELSKO-BIAŁA, 25 - 26.05.2019
Mistrzostwa województwa śląskiego U18, U20, S
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 2 2 0 0 K400 (2)
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 1 1 0 0
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 2 2 0 0 K200jm (2) Kwdjm (1)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 1 1 0 0
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 2 2 2 0 0 K400j (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 2 5 5 0 0 K100jm (2) K400jm (2) Kwdjm (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0 K100 (2)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 2 1 1 0 0 K200j (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 7 7 0 0 K200jm (2)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 1 1 0 0
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 1 1 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 8 8 0 0 K5000 (2)
K5000 5000 metrów kobiet 5000m K 1 2 2 0 0 K3000 (2)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 1 1 0 0
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 2 2 0 0
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 1 1 1 0 0 M4x100 (1)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 2 1 1 0 0 Ktrójs (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 3 2 2 0 0 K100jm (1) K200jm (1)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 1 1 0 0 Kwdj (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 3 3 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 1 1 0 0
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 2 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 2 2 0 0 Mwd (2)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 4 4 0 0 M200j (2) Mwdj (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 4 4 0 0 M200jm (2)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 2 3 3 0 0 M100j (2) M400j (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 2 8 8 0 0 M100jm (2) M110jm (1) M400jm (2) Mwdjm (1)
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 2 3 3 0 0 M200j (1)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 3 3 0 0 M200jm (2)
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 2 1 1 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 4 4 0 0
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10000m ch M 1 3 3 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 1 1 0 0 M200jm (1)
M400pł 400 m ppł mężczyzn (91.4) 400m pł M 1 3 3 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 2 2 0 0
M4x100 4x100 metrów mężczyzn 4x100m M 1 3 3 0 0 K4x100 (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 2 2 0 0 M100 (2)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 2 1 1 0 0 M100j (1)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 2 1 1 0 0 M200jm (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 3 2 2 0 0 Mdyskjm (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 1 1 0 0 Mkulajm (1)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 2 2 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
WM5m Pięciobój M U16 5-bój M U16 1 2 2 0 0
107 107 0 0