PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KIELCE, 9.05.2021
Otwarcie Sezonu 2021. Dzień miotacza
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 31 31 0 0 K400 (1) K600 (1) K800 (2) Kwd (11)
K100g 100 metrów K GIM 100m K GIM 1 8 8 0 0 K600dz (3)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 10 10 0 0 K100 (1) K600 (1)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 17 17 0 0 K100 (1) K400 (1)
K600dz 600 metrów dziewczęta 600m K dz 1 5 5 0 0 K100g (3)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 3 3 0 0 K100 (2)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 4 4 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 3 3 0 0
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 1 4 4 0 0 Kdysk (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 12 12 0 0 K100 (11) Kkulajm (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 1 1 0 0
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 1 1 0 0 Kwd (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 2 2 0 0 K2000p (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 1 1 0 0
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 2 2 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 14 14 0 0 M1000 (2) Mdyskm (1) Mwd (9)
M100g 100 metrów M GIM 100m M GIM 1 3 3 0 0 M600s (2) Mwdmstrdm (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 1 1 0 0 M400 (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 3 3 0 0 M300 (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 5 5 0 0
M600s 600 metrów M SP 600m M SP 1 4 4 0 0 M100g (2) Mwdmstrdm (1)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 15 15 0 0 M100 (2) Mwd (1)
M2000 2000 metrów mężczyzn 2000m M 1 2 2 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 12 12 0 0 M100 (9) M1000 (1)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 2 2 0 0 M100g (1) M600s (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 3 3 0 0 M100 (1) Mmłotjm (2)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskm (2)
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 2 2 0 0
172 172 0 0