PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 25.05.2019
Mityng lekkoatletyczny
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 19 19 0 0 Kkula (1) Kkulajm (3)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 2 2 0 0
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 2 2 0 0 Kdysk (1) Kwd (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 9 9 0 0 Kdysk (6) Kwd (3)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 4 4 0 0 Kdyskm (3)
Kkulads Pchnięcie kulą K U14 (2kg) Kula K U14 (2kg) 1 1 1 0 0 Kdyskm (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 9 9 0 0 Kkula (1) Kkulajm (6)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 5 5 0 0 Kkulads (1) Kkulam (3)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 24 24 0 0 Mkulam (1) Mtrójs (3)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 6 6 0 0 Mwd (3)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 5 5 0 0 Mdyskj (5)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 6 6 0 0 Mdyskjm (5)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 10 10 0 0 Mdyskm (9) Mwd (1)
Mkuladz Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U16 (4kg) 1 2 2 0 0 Mdyskds (2)
Mkulads Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 5 5 0 0 Mdyskds (5)
Mdyskds Rzut dyskiem M U14 (0.75 kg) Dysk M U14 (0.75kg) 1 7 7 0 0 Mkulads (5) Mkuladz (2)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 5 5 0 0 Mkulaj (5)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 5 5 0 0 Mkulajm (5)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 12 12 0 0 Mkulam (9)
138 138 0 0