PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 22 - 23.06.2019
Wieloboje - zawody kwalifikacyjne do OOM + U16
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 12 12 0 0
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 3 3 0 0
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 8 8 0 0
23 23 0 0