PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KRAKÓW, 27.09.2020
45. Memoriał Aleksandra Moroza
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 3 3 0 0 K200 (3)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 2 2 0 0 K200m (2)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 3 3 0 0 K100 (3)
K200m 200 metrów K U16 200m K U16 1 2 2 0 0 K100m (2)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0 Kw (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0 Kwd (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 1 1 0 0 M800 (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 1 1 0 0 M400 (1)
14 14 0 0