PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
TORUŃ, 14-16 lutego 2020
PZLA Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60j 60 metrów K U20 60m K U20 2 25 0 22 3 K200j (16) K60płj (2)
K60jm 60 metrów K U18 60m K U18 2 19 1 18 0
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 2 35 1 29 5 K400j (2) K60j (16) K60płj (1) Kwdj (2)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 2 34 0 33 1
K300jm 300 metrów K U18 300m K U18 2 42 0 39 3
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 2 22 0 18 4 K200j (2)
K600jm 600 metrów K U18 600m K U18 2 35 0 34 1
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 2 16 0 16 0
K1000jm 1000 metrów K U18 1000m K U18 2 21 0 21 0
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 2 14 0 13 1
K2000jm 2000 metrów K U18 2000 m K U18 3 17 0 17 0
K3000j 3000 metrów K U20 3000m K U20 3 10 0 10 0
K3chj 3000 m chód K U20 3000m ch K U20 1 8 0 7 1
K3chjm 3000 m chód K U18 3000m ch K U18 1 16 0 16 0
K60płj 60 m ppł K U20 (84.0) 60m pł K U20 3 20 1 19 0 K200j (1) K60j (2) Kwdj (1) Kwj (2)
K60płjm 60 m ppł K U18 (76.2) 60m pł K U18 3 28 0 27 1
K4x400jMix 4x400 metrów Mix U20 4x400m Mix U20 3 8 0 7 1 K4x400jmMix (7)
K4x400jmMix 4x400 metrów Mix U18 4x400m Mix U18 3 20 0 19 1 K4x400jMix (7)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 2 13 0 12 1 K200j (2) K60płj (1) Ktrójsj (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 3 10 0 10 0
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 3 12 0 11 1 Kwdj (1) Kwj (1)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 1 14 0 14 0
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 3 15 0 14 1
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 3 13 0 13 0
WK5j Pięciobój K U20 5-bój K U20 1 13 0 12 1
WK5jm Pięciobój K U18 5-bój K U18 1 15 0 15 0
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 3 17 0 15 2 K60płj (2) Ktrójsj (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 2 14 0 13 1
Ktj Skok o tyczce K U20 Tyczka K U20 3 16 0 14 2
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 11 0 11 0
M60j 60 metrów M U20 60m M U20 2 37 1 33 3 M200j (23) Mwdj (1)
M60jm 60 metrów M U18 60m M U18 2 22 0 21 1
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 2 52 1 46 5 M400j (2) M60j (23) M60płj (3) Mwdj (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 2 30 0 28 2
M300jm 300 metrów M U18 300m M U18 2 37 1 32 4
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 2 35 0 35 0 M200j (2)
M600jm 600 metrów M U18 600m M U18 2 33 0 32 1
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 2 28 0 27 1
M1000jm 1000 metrów M U18 1000m M U18 3 28 0 27 1
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 2 13 0 13 0
M2000jm 2000 metrów M U18 2000m M U18 2 29 0 28 1
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 3 16 0 16 0
M5chj 5000 m chód M U20 5000m ch M U20 1 7 0 7 0
M5chjm 5000 m chód M U18 5000m ch M U18 1 9 0 9 0
M60płj 60 m ppł M U20 (99.1) 60m pł M U20 3 14 0 13 1 M200j (3)
M60płjm 60 m ppł M U18(91.4) 60m pł M U18 3 23 0 23 0
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 2 18 0 17 1 M200j (1) M60j (1) Mtrójsj (2)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 2 13 0 13 0
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 3 12 0 12 0 Mwdj (2)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 3 14 0 14 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 2 16 0 14 2
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 3 17 0 17 0
WM7j Siedmiobój M U20 7-bój M U20 2 12 0 11 1
WM7jm Siedmiobój M U18 7-bój M U18 2 10 0 10 0
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 3 16 0 16 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 13 0 12 1
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 2 14 0 13 1
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 2 9 0 9 0
1130 6 1067 57