PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 23.06.2019
Warszawa Liga Lekkoatletyczna 2019
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 7 7 0 0 K200 (3) K800 (1) K80pł (1) Kwd (1) Kwdm (2)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 5 5 0 0 K100 (3) K400 (1) K800 (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 5 5 0 0 K200 (1)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 4 4 0 0 K100 (1) K1500 (1) K200 (1)
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 4 4 0 0 K3000 (1) K800 (1)
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 3 3 0 0 K1500 (1)
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 1 1 0 0 K100 (1) Kwdm (1)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 1 1 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 3 3 0 0 K100 (1) Kkula (1) Ko (1)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 2 2 0 0 K100 (2) K80pł (1)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 1 1 0 0
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 2 2 0 0 Kdysk (1) Ko (1) Kwd (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 1 1 0 0 Kdysk (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 2 2 0 0 Kkula (1) Kkulajm (1)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 1 1 0 0 Kkula (1) Kwd (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 10 10 0 0 M200 (7) M400 (1) M800 (1) Mwd (1) Mwdm (4)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 10 10 0 0 M100 (7) M400 (1) M800 (1) Mwd (1) Mwdm (3)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 6 6 0 0 M100 (1) M200 (1) M400płjm (1) Mwd (1) Mwdm (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 4 4 0 0 M100 (1) M200 (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 4 4 0 0 M3000 (2)
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 4 4 0 0 M1500 (2)
M400pł 400 m ppł mężczyzn (91.4) 400m pł M 1 1 1 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 1 1 0 0 M400 (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 7 7 0 0 M100 (1) M200 (1) M400 (1) Mdysk (2) Mo (2) Mw (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 5 5 0 0 M100 (4) M200 (3) M400 (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 4 4 0 0 Mdyskjm (2) Mt (1) Mw (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 4 4 0 0 Mo (3) Mw (1) Mwd (2)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0 Mt (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 3 3 0 0 Mkulajm (2)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 1 1 0 0
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 3 3 0 0 Mdysk (3) Mw (1) Mwd (2)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 6 6 0 0 Mdysk (1) Mkulajm (1) Mo (1) Mt (1) Mwd (1)
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 2 2 0 0 Mdyskj (1) Mkulajm (1) Mw (1)
122 122 0 0