PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KIELCE, 09.05.2021
12. Memoriał Zdzisława Furmanka
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 2 0 2 0
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 3 0 3 0 Kmłot (3)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 1 0 1 0 Kdysk (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 3 0 3 0 Kkulajm (1) Kmłot (1)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 4 1 3 0 Kdysk (1) Kkula (3)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 1 0 1 0
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 0 1 0 Mdyskj (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 1 0 1 0 Mdyskjm (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 1 0 1 0
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 0 1 0 Mkulaj (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 1 0 1 0 Mkulajm (1)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 2 0 1 1
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 2 0 2 0
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 3 0 3 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0
28 3 24 1